Jayapataka Swami Vyas Puja – Bhajan

Jayapataka Swami Vyas Puja – BhajanWatch this video on YouTube. ” Amala Kirtan singing a bhajan at the start of Jayapataka Swami’s Vyas Puja celebration. Dallas, TX2009-04-05