Bhajan – Madhava Hari das – He Govinda He Gopal

Bhajan - Madhava Hari das - He Govinda He Gopal
/
Bhajan - Madhava Hari das - He Govinda He Gopal

&”

Mahdava Hari das singing the bhajan “He Govinda He Gopal”.

Dallas, TX
2009-04-04