Bhajan – Kalachandji’s Kirtan Group @ Denton Unitarian Church – Jaya Radha Ramana Hari bol – 2/6

Bhajan – Kalachandji’s Kirtan Group @ Denton Unitarian Church – Jaya Radha Ramana Hari bol – 2/6

 
 
00:00 /
 
1X
 

?fs=1&hl=en_US” Kalachandji’s Kirtan Group performing the bhajan “Jaya Radha Ramana Hari bol” at the Denton Unitarian Church. Amala Kirtan (vocals),  Gopi Gita (backup vocals), Gopinath (flute), Kapil (drum), Madri (violin), Sri Rupa (kartals) Dallas, TX2010-05-01 

Bhajan – Kalachandji’s Kirtan Group @ Denton Unitarian Church – Jaya Radhe Jaya Radhe Radhe – 1/6

Bhajan – Kalachandji’s Kirtan Group @ Denton Unitarian Church – Jaya Radhe Jaya Radhe Radhe – 1/6

 
 
00:00 /
 
1X
 

?fs=1&hl=en_US” Kalachandji’s Kirtan Group performing the bhajan “Jaya Radhe Jaya Radhe Radhe” at the Denton Unitarian Church. Hari das (lead vocals),  Gopi Gita (vocals), Gopinath (flute), Kapil (mrdanga), Madri (violin), Sri Rupa (kartals) Dallas, TX2010-05-01