Bhajan – Chi Yoga – Gopi Gita dasi

Bhajan - Chi Yoga - Gopi Gita dasi
/
Bhajan - Chi Yoga - Gopi Gita dasi

&”

Gopi Gita dasi continued the bhajans at the Chi Yoga Studio with a Hare Krishna tune.

Dallas, TX
2009-06-06