Bhajan – Visvambhar das – Nrsimhadev Prayers

Bhajan - Visvambhar das - Nrsimhadev Prayers
/
Bhajan - Visvambhar das - Nrsimhadev Prayers

&”

Visvambhar das singing the Nrsimhadev Prayers at the end of the celebration for Tamal Krishna Goswami’s Vyas Puja.

Dallas, TX
2009-06-11