Bhajan – Visvambhar das – Gurudeva Krpa Bindu Diya

Bhajan - Visvambhar das - Gurudeva Krpa Bindu Diya
/
Bhajan - Visvambhar das - Gurudeva Krpa Bindu Diya

&”

Visvambhar das singing the bhajan “Gurudeva Krpa Bindu Diya.”

Dallas, TX
2009-06-11