Bhajan – Lokanath Swami – Jaya Radha Madhava

Bhajan - Lokanath Swami - Jaya Radha Madhava
/
Bhajan - Lokanath Swami - Jaya Radha Madhava

&”

Lokanath Swami singing the bhajan “Jaya Radha Madhava.”

Dallas, TX
2009-06-12