Bhajan – Kalachandji’s Kirtan Group @ Denton Unitarian Church – Om Namo Bhagavate Vasudevaya – 4/6

Classes and Bhajans
Classes and Bhajans
Bhajan - Kalachandji's Kirtan Group @ Denton Unitarian Church - Om Namo Bhagavate Vasudevaya - 4/6
Loading
/
Bhajan - Kalachandji's Kirtan Group @ Denton Unitarian Church - Om Namo Bhagavate Vasudevaya - 4/6

?fs=1&hl=en_US”

Kalachandji’s Kirtan Group performing the bhajan “Om Namo Bhagavate Vasudevaya” at the Denton Unitarian Church.  Somehow my 6yo son ended up singing backup vocals. 🙂
Gopi Gita (vocals),  Nitai Pran (backup vocals), Gopinath (flute), Hari das (drum), Kapil (kartals)
Dallas, TX
2010-05-01