Bhajan – Bir Krishna Goswami – Jaya Radha Madhava

Bhajan - Bir Krishna Goswami - Jaya Radha Madhava
/

http://www.youtube.com/watch?v=aJeFzPORCdI

Bir Krishna Goswami singing the bhajan “Jaya Radha Madhava” prior to Kirtan Rasa’s Inititation.

Dallas, TX
2011-01-25