Bhajan – Vatsal Prabhu – Parama Karuna

Bhajan - Vatsal Prabhu - Parama Karuna
/

2011-01-30 - Bhajan - Vatsal Prabhu - Parama Karuna

Vatsal Prabhu singing the bhajan “Parama Karuna”.  

Dallas, TX
2011-01-30